Dom w Sobótce

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Sobótce koło Wrocławia. inwestor: prywatny Powierzchnia netto budynku Pn: 250 m2 Kubatura: budynku: 1 100 m3 Projekt: 2012 Zaprojektowano budynek w układzie przestrzennym składający się z dwóch rozsuniętych względem siebie brył o tradycyjnej formie budynków ze skośnym dachem. Stanowi to nawiązanie do klasycznej zabudowy zagrodowej spotykanej w okolicy. Jednocześnie brak tradycyjnego…

Akademia im. Jana Długosza

Budynek Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie inwestor: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Projekt: 2009 Ideą projektu jest dążenie do wytworzenia jednorodnego architektonicznie zespołu skupionego wokół wewnętrznego dziedzińca – forum, przy jednoczesnej kontynuacji w układzie przestrzennym podstawowych kierunków założenia całego kampusu. Forum otaczają zespoły budynku o zróżnicowanej funkcji – od południa…

Dobrzykowice II

II etap budowy osiedla w Dobrzykowicach inwestor: Drukarnia Print Sp. j. Ilość budynków: 14 ilość mieszkań: 126 ilość kondygnacji naziemnych: 3 powierzchnia użytkowa: 6 930 m2 2 etap budowy osiedla w Dobrzykowicach stanowiący uzupełnienie zabudowy szeregowej osiedla. Zespół składa się z 14 wolno stojących budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Każdy z obiektów składa się 9 mieszkań do…

Biuro Deweloper INTER-ES

Projekt wnętrza siedziby firmy Deweloper Inter-es sp. z o.o. we Wrocławiu Inwestor: Deweloper Inter-es projekt: 2012 Zadanie projektowe polegało na przebudowie wnętrza budynku XIX wiecznego dla funkcji głównej siedziby firmy Deweloper Inter-es sp. z o.o. Zaprojektowano wnętrze o wyrazistym, spójnym charakterze, eleganckie i łączące różne funkcje zgodnie z profilem działalności firmy. Akcentem we wnętrzu jest…

Osiedle Zielona Pergola

Zespół mieszkaniowy przy ulicy Obornickiej 111 we Wrocławiu inwestor: Profit Development S.A. Powierzchnia użytkowa: 8 900 m2 Kubatura: 44 000 m3 Liczba mieszkań: 126 Liczba lokali usługowych: 1 Ilość kondygnacji nadziemnych: 4-5 Projekt: 2005-2006 Realizacja: 2006-2008 Bezpieczne i komfortowe osiedle zlokalizowane przy ul. Obornickiej 111, około 3 km od wrocławskiego Rynku. Inwestycję stanowią dwa budynki…

Muzeum Historii Polski

Konkurs na Muzeum Historii Polski w Warszawie inwestor: Muzeum Historii Polski Projekt konkursowy: 2009 Projekt Muzeum Historii Polski to wynik poszukiwań formy doskonale wpisującej się w kontekst miejsca, a jednocześnie spójnej, identyfikującej przestrzeń i funkcjonalnej. Jest to próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób „zamknąć” w kubaturze niezwykle fascynującą i barwną historię Polski. Położenie w…

Szkoła Róży Wiatrów

Zespół Szkolno- Przedszkolny w rejonie ulic Róży Wiatrów i Wietrznej we Wrocławiu Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich projekt konkursowy: 2008 Ideą projektu jest dążenie do wytworzenia jednorodnego założenia skupionego wokół wewnętrznego dziedzińca – forum, przy utrzymania jednak zwartości poszczególnych bloków funkcjonalnych . Zaprojektowano od północy, od ulicy Wietrznej podstawową część szkoły z podjazdem i głównym wejściem,…