Villa Rosenthal

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem wielopoziomowym przy ulicy Osobowickiej we Wrocławiu inwestor: Deweloper INTER-ES Powierzchnia netto budynku Pn: 5 450 m² Powierzchnia użytkowa mieszkań: 3 060 m² Kubatura budynków: 13 500 m³ Kubatura garażu: 7 760 m³ Liczba mieszkań: 52 Projekt: 2016 Realizacja: od 2017 Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych o charakterze willi miejskich, które swoją skalą, układem uranistycznym, użytymi materiałami oraz formą…

Ptasia 7

Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową przy ulicy Ptasiej 7 we Wrocławiu inwestor: Deweloper INTER-ES Powierzchnia netto budynku Pn: 4 150 m2 Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 676 m2 Powierzchnia części usługowej: 515 m2 Kubatura budynku:16 104 m3 Kubatura cz. podziemnej: 1 700 m3 Liczba mieszkań: 95 Liczba lokali usługowych: 7 Ilość kondygnacji nadziemnych: 6 Projekt: 2016 Realizacja: od 2017 Budynek mieszkalny stanowiący uzupełnienie ciągu zabudowy…

Osiedle Dobrzykowice

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dobrzykowicach koło Wrocławia inwestor: Deweloper INTER-ES Powierzchnia netto budynków Pn: 4 150 m2 Powierzchnia użytkowa mieszkań: 3 585 m2 Kubatura budynków: 15 400 m3 Liczba mieszkań: 81 Ilość budynków: 3 Projekt: 2015-2016 Realizacja: 2016-2017 Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiący nawiązanie poprzez układ urbanistyczny, skalę oraz formę zabudowy do istniejącego niegdyś na tym obszarze…

Osada Kolorowa

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Maślickiej we Wrocławiu inwestor: Omega Buildings Powierzchnia netto budynków Pn: 29 060 m² Powierzchnia użytkowa mieszkań: 18 120 m² Kubatura budynków: 104 800 m­³ Kubatura części mieszkalnej: 70 700 m­³ Kubatura garaży: 34 100 m­³ Liczba mieszkań: 333 Ilość budynków: 6 Projekt: 2016 Realizacja: od 2017 Zespół sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wielostanowiskowymi. Każdy z budynków posiada po…

Bulwary Odry Wrocław

Modernizacja Bulwarów Odry Śródmiejskiej inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu / PolAqua / Dragados Długość nabrzeża w zakresie opracowania : 6 500 m Projekt: 2013-2015 Realizacja: 2013-2015 Projekt jest częścią programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego nabrzeża rzeki Odry, obejmuje pas terenu wzdłuż rzeki oraz wyspy w zabytkowym centrum miasta Wrocławia. Zostały wykonane renowacje i odbudowy okładzin murów oporowych…