APP Konarzewski to ciągle rozwijające się biuro projektowe założone w 1992 roku przez Leszka Konarzewskiego.

Pracownia prowadzi kompleksowe projektowanie zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych , zabudowy usługowo-mieszkaniowej, obiektów użyteczności publicznej, budynków o funkcji społecznej, widowiskowej, usługowej i produkcyjnej, domów jednorodzinnych. Zajmujemy się również projektowaniem przestrzeni publicznej, wnętrz oraz zieleni.

Za swój cel stawiamy sobie kreatywną współpracę z inwestorem. Z chęcią służymy swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem tak, aby w sposób jak najlepszy przełożyć pomysły i idee na język architektury. Jednocześnie gwarantujemy wysoki poziom architektoniczny zarówno pod względem estetycznym, jak również funkcjonalnym i ekonomicznym, co potwierdzają zdobyte przez nas liczne nagrody i wyróżnienia.

W ramach oferowanych przez nas usług oferujemy pełen zakres obowiązków pełnionych podczas procesu inwestycyjnego, od pomocy przy wyborze terenu na inwestycję, poprzez koncepcję programowo-przestrzenną, niezbędną dokumentację, a na nadzorze podczas trwania budowy skończywszy :

  • pomoc w wyszukiwaniu terenów pod inwestycję doradztwo oraz pomoc przy uzyskiwaniu Decyzji o Warunkach Zabudowy
  • wykonywanie projektów koncepcyjnych z propozycją wariantów
  • opracowywanie dokumentacji Projektu Budowlanego – pełnej dokumentacji projektowej koniecznej wraz z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę
  • opracowywanie Projektów Wykonawczych
  • sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych
  • doradztwo i nadzór autorski podczas trwania budowy
  • opieka projektowa nad zrealizowanym budynkiem
  • sporządzanie materiałów reklamowych promujących inwestycję

Współpracujemy stale z renomowanymi specjalistami branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, drogowej, kosztorysowej, systemów oddymiania, systemów ochrony p. poż. i innych w zależności od specyfiki projektowanego obiektu.

Dr inż. arch. Leszek Konarzewski główny projektant w pracowni prowadzi również działalność dydaktyczną na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w specjalności architektury użyteczności. W działalności zawodowej dr Konarzewski prowadził po wygranym konkursie w latach 1982- 90 zespół architektów realizujący ciągi zabudowy obrzeżnej mieszkaniowo-usługowej wzdłuż ulic Rydygiera, Bema, Na Szańcach, Świętokrzyskiej, Sienkiewicza, Kilińskiego i Drobnera uzupełniającej zabudowę kwartałów w rejonie Placu Bema i ulicy Drobnera -XIX-wiecznej dzielnicy Wrocławia. Następnym ważnym osiągnięciem pracowni było wygranie konkursu a następnie prowadzenie obsługi projektowej przebudowy i renowacji budynku Hali Stulecia we Wrocławiu. W 2007 roku zdobyliśmy I miejsce w konkursie na przybudowę Rynku Mariackiego w Węgrowie. I etap tej inwestycji został pod koniec 2011 roku oddany do użytkowania i z entuzjazmem przyjęty przez mieszkańców oraz władze miasta.