Bulwary Odry Wrocław

Modernizacja Bulwarów Odry Śródmiejskiej inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu / PolAqua / Dragados Długość nabrzeża w zakresie opracowania : 6 500 m Projekt: 2013-2015 Realizacja: 2013-2015 Projekt jest częścią programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego nabrzeża rzeki Odry, obejmuje pas terenu wzdłuż rzeki oraz wyspy w zabytkowym centrum miasta Wrocławia. Zostały wykonane renowacje i odbudowy okładzin murów oporowych…

Akademia im. Jana Długosza

Budynek Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie inwestor: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Projekt: 2009 Ideą projektu jest dążenie do wytworzenia jednorodnego architektonicznie zespołu skupionego wokół wewnętrznego dziedzińca – forum, przy jednoczesnej kontynuacji w układzie przestrzennym podstawowych kierunków założenia całego kampusu. Forum otaczają zespoły budynku o zróżnicowanej funkcji – od południa…

Muzeum Historii Polski

Konkurs na Muzeum Historii Polski w Warszawie inwestor: Muzeum Historii Polski Projekt konkursowy: 2009 Projekt Muzeum Historii Polski to wynik poszukiwań formy doskonale wpisującej się w kontekst miejsca, a jednocześnie spójnej, identyfikującej przestrzeń i funkcjonalnej. Jest to próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób „zamknąć” w kubaturze niezwykle fascynującą i barwną historię Polski. Położenie w…

Szkoła Róży Wiatrów

Zespół Szkolno- Przedszkolny w rejonie ulic Róży Wiatrów i Wietrznej we Wrocławiu Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich projekt konkursowy: 2008 Ideą projektu jest dążenie do wytworzenia jednorodnego założenia skupionego wokół wewnętrznego dziedzińca – forum, przy utrzymania jednak zwartości poszczególnych bloków funkcjonalnych . Zaprojektowano od północy, od ulicy Wietrznej podstawową część szkoły z podjazdem i głównym wejściem,…

Pawilon Restauracyjny Hali Stulecia

Przebudowa i rozbudowa pawilonu restauracyjnego w zespole Hali Stulecia we Wrocławiu Inwestor: Hala Stulecia projekt konkursowy: 2008 Projektuje się rozbudowę pawilonu restauracyjnego o symetryczne skrzydła wschodnie i zachodnie zgodnie z założeniami konkursowymi, podkreślając istniejące centralne wejście do zespołu w miejscu istniejącego łącznika. Proponuje się przebudowę budynku istniejącego w sposób przywracający i uczytelniający możliwie wszystkie wartościowe…