Budynek Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

inwestor: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt: 2009

Ideą projektu jest dążenie do wytworzenia jednorodnego architektonicznie zespołu skupionego wokół wewnętrznego dziedzińca – forum, przy jednoczesnej kontynuacji w układzie przestrzennym podstawowych kierunków założenia całego kampusu. Forum otaczają zespoły budynku o zróżnicowanej funkcji – od południa od ulicy cześć reprezentacyjna Wydziału z dziekanatem, aula i biblioteka, od zachodu
główna cześć dydaktyczna z salami wykładowymi i ćwiczeniowymi , od północy cześć gastronomiczna oraz pozostała cześć dydaktyczna. Forum w przyszłości
będzie fragmentem wspólnej przestrzeni dla budynku projektowanego i obiektu
planowanego do realizacji w III etapie inwestycji.
Projektuje się zespół budynku nauk społecznych jako jednorodne pod względem struktury i użytych materiałów założenie, składające się z wydzielonych bloków pomieszczeń, zgodnie z programem.
W strukturze budynku zaakcentowano wejście na forum za pomocą perforowanej bryły podkreślonej odmiennym materiałem, mieszczącej sale auli wraz z pomieszczeniami biblioteki.

Pozostałe projekty