Zadaszenie dziedzińca zamkowego Muzeum w Bielsku-Białej

inwestor: Urząd Miejski Bielsko-Biała

Projekt: 2010-2011

Proponuje się, utrzymując w maksymalnym zakresie charakter i wartość historyczna dziedzińca Zamku Sułkowskich, wykonać przekrycie za pomocą przeszklonej lekkiej struktury opartej na zbiegających się i przenikających dźwigarach. Inspiracją dla formy przykrycia były: od sklepień gwiaździstych wielkich sal zamkowych, tworzących sztuczny nieboskłon, po wiązanie gorsetu sukni dam dworu. Dla formy elementu nośnego, żebra o łagodnym łuku i zmiennej wysokości, inspiracja było smukłe i lekkie skrzydło samolotu czy szybowca.

Pozostałe projekty