• 01

Modernizacja Bulwarów Odry Śródmiejskiej

inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu / PolAqua / Dragados

Długość nabrzeża w zakresie opracowania : 6 500 m

Projekt: 2013-2015

Realizacja: 2013-2015

Projekt jest częścią programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego nabrzeża rzeki Odry, obejmuje pas terenu wzdłuż rzeki oraz wyspy w zabytkowym centrum miasta Wrocławia.

Zostały wykonane renowacje i odbudowy okładzin murów oporowych i skarp, schody skarpowe nowe i renowacje schodów istniejących, balustrady stalowe i murowane z cegły klinkierowej oraz renowacje balustrad zabytkowych, nasadzenia zastępcze i odtwarzające.

Zaprojektowano obarierowanie stalowe nowoczesne w formie. Obarierowanie nawiązuje do najczęściej występującego na obszarze bulwarów śródmiejskich obarierowania składającego się modułów stalowych z poziomymi podziałami i elementem pionowym umieszczonym na środku modułu.

Pozostałe projekty