Przebudowa i rozbudowa domu handlowego w Ząbkowicach Śląskich

Inwestor: Deweloper Inter-es

projekt: 2014

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku handlowo-usługowego „Rolnik”. Budynek to obiekt wybudowany w roku 1972 o rzucie prostokątnym zlokalizowany pomiędzy ulicami Kościuszki, Krótką oraz Strażacką. Wejście główne znajduję się od strony ulicy Kościuszki. Główny korpus budynku, poprzez łącznik przylega częścią wejściową o wysokości 2 kondygnacji do kamienicy Kościuszki 15, uzupełniając ciąg zabudowy.
Założeniem projektowym jest przebudowa i rozbudowa części wejściowej, z możliwym dostosowaniem do obowiązującej linii zabudowy oraz przebudowa pozostałej części obiektu z dostosowaniem do aktualnych standardów oraz wymogów dla tego rodzaju obiektów.
Głównymi założeniami projektowymi są: przebudowa strefy wejściowej z możliwym dostosowaniem do wymogów Planu Miejscowego – wykonanie nowego zespołu wejściowego do górnej części obiektu, w tym umieszczenie windy osobowej z dostępem dla niepełnosprawnych, uatrakcyjnienie funkcjonalne poziomu przyziemia poprzez wykonanie obniżenia terenu, a tym samym umożliwienie bezpośredniego dostępu do tego poziomu od strony ulicy Kościuszki wraz z umieszczeniem tam funkcji handlowej, przebudowa funkcjonalna wnętrza obiektu z dostosowaniem do obsługi lokali handlowo-usługowych, przebudowa istniejącej gospodarczej klatki schodowej, dostosowanie obiektu o aktualnych przepisów ochrony przeciwpożarowej, dostosowanie obiektu do współczesnych standardów obiektów komercyjnych.
Elewacja głównego korpusu budynku zachowuje generalnie swój wyraz architektoniczny lecz ze względu na jej zły stan techniczny wymaga kompleksowej renowacji, w tym odkażenia, docieplenia i ponownego montażu czy wymiany materiałów pokryciowych. Zakłada się także zmianę stolarki okiennej na nową, wymianę okładziny ceramicznej przyziemia, przebudowę elewacji od strony ulicy Strażackiej. Nowa, przebudowana część wejściowa z ewakuacyjną klatką schodową na ścianie oficynowej budynku istniejącego, zadaszonymi schodami na parter, przeszkloną windą dla klientów, ograniczona będzie biegnącą po obrysie obowiązującej linii zabudowy belką portyku, tworząc wyraźnie określoną strefę wejściową domu handlowego.

Pozostałe projekty