Przebudowa i rozbudowa pawilonu restauracyjnego w zespole Hali Stulecia we Wrocławiu

Inwestor: Hala Stulecia
projekt konkursowy: 2008

Projektuje się rozbudowę pawilonu restauracyjnego o symetryczne skrzydła wschodnie i zachodnie zgodnie z założeniami konkursowymi, podkreślając istniejące centralne wejście do zespołu w miejscu istniejącego łącznika. Proponuje się przebudowę budynku istniejącego w sposób przywracający i uczytelniający możliwie wszystkie wartościowe jego elementy, poprawiając także jego wartość użytkową. W miejscu koniecznego przejazdu przez istniejący łącznik zaprojektowano rozsuwane szklane ściany, umożliwiające przejazd samochodów dostawczych i służb publicznych. Podniesiony łącznik wraz z kolumnadą, zamknięty przeszkleniem od strony wewnętrznej, pozwoli na dogodne połączenie budynku i Hali w czasie kongresów czy targów.
Główny poziom budynku restauracyjnego, zgodny z holem wejściowym i salami restauracyjnymi, zostaje utrzymany dla całego rozbudowywanego obiektu, co znacznie ułatwi jego użytkowanie. Osiągnięto to poprzez obniżenie części stropu, z pozostawieniem jego fragmentu w skrzydłach bocznych, w formie galerii. Takie rozwiązanie pozwoli podkreślić wysokością rangę tej środkowej kondygnacji, co choć w części zrekompensować może utraconą przez wbudowanie pośredniego stropu skalę wnętrz skrzydeł bocznych.

Pozostałe projekty