Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Maślickiej we Wrocławiu

inwestor: Omega Buildings

Powierzchnia netto budynków Pn: 29 060 m²
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 18 120 m²

Kubatura budynków: 104 800 m­³
Kubatura części mieszkalnej: 70 700 m­³
Kubatura garaży: 34 100 m­³

Liczba mieszkań: 333
Ilość budynków: 6

Projekt: 2016
Realizacja: od 2017

Zespół sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi wielostanowiskowymi. Każdy z budynków posiada po dwie klatki schodowe oraz niezależny garaż podziemny wielostanowiskowy. Zespół budynków zaprojektowano generalnie w układzie północ-południe aby zapewnić prawidłowe nasłonecznienie pomieszczeń mieszkalnych. Od strony południowej oba zespoły zamknięte są za pomocą dwukondygnacyjnych odcinków zabudowy. Posiadają one mniejszą wysokość ze względu na konieczność zachowania prawidłowego nasłonecznienia mieszkań w skrzydłach północ-południe. Mieszkania w tej części zespołów w układzie galeriowym z powodu braku możliwości doświetlenia od strony północnej. Kierunek ustawienia tych fragmentów zabudowy dyktuje obowiązująca linia zabudowy wyznaczona od strony Maślickiej, oraz linia zabudowy od strony drogi wewnętrznej.

Pozostałe projekty