• 03

  • 02

Budynek mieszkalno-usługowy, wielorodzinny z garażem podziemnym, przy ulicy Bezpiecznej , we Wrocławiu

inwestor: Deweloper INTER-ES

Powierzchnia netto budynku Pn: 8 220 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 3 888 m2
Powierzchnia części usługowej: 786 m2
Kubatura budynku: 31 600 m3
Kubatura garażu: 8 100m3

Liczba mieszkań: 74
Liczba lokali usługowych: 6
Ilość kondygnacji nadziemnych: 7

Projekt: 2013
Realizacja: 2014-2016

Projektuje się zespół budynków urbanistycznie zamykający istniejący kwartał zabudowy o formie połowy heksagonu umiejscowiony wzdłuż ulicy Bezpiecznej. Zespół budynków posiada układ tarasowy z grupą stropodachów zielonych opadających w stronę części południowo wschodniej . Ten rozrzeźbiony układ bryłowy to jest wynikiem zabiegów mających na celu zachowanie prawidłowego nasłonecznienia mieszkań budynków istniejących znajdujących się w sąsiedztwie od strony południowo-wschodniej. Powstała bryła zespołu budynków o zróżnicowanej ilości kondygnacji: w części wschodniej zespół budynków posiada 6 kondygnacji, w zachodniej jest najwyższy ma 7 kondygnacji, natomiast najniższy jest w części środkowej i posiada tylko 4 kondygnacje.
Właściwie wszystkie powierzchnie tarasów części mieszkalnej budynków są powierzchniami zielonymi (biologicznie czynnymi) poza niewielkimi fragmentami nawierzchni utwardzonej przy wyjściach z mieszkań. Na parterze zespołu budynków znajdują się lokale usługowe z wejściami dostępnymi od strony ulicy Bezpiecznej.
Elewacja obiektu od strony ulicy Bezpiecznej posiada mozaikową kompozycje co w założeniu było uzupełnieniem zastosowanego rozrzeźbienia bryłowego. Zastosowane kwadraty okien w charakterystycznych częściach obiektu m.in. na narożniku zachodnim nawiązują do typowych dla zabudowy sąsiedniej przeszkleń kwadratowych lub zbliżonych do kwadratu. Od strony południowowschodniej perforacja elewacji obiektu nabiera uspokojonego charakteru wprowadzając harmonię do jego tarasowej dość skomplikowanej kompozycji bryłowej.

Pozostałe projekty