Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dobrzykowicach koło Wrocławia

inwestor: Deweloper INTER-ES

Powierzchnia netto budynków Pn: 4 150 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 3 585 m2

Kubatura budynków: 15 400 m3

Liczba mieszkań: 81
Ilość budynków: 3

Projekt: 2015-2016
Realizacja: 2016-2017

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiący nawiązanie poprzez
układ urbanistyczny, skalę oraz formę zabudowy do istniejącego niegdyś na tym obszarze zespołu
zabudowy folwarcznej. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanym dla obszaru inwestycji Planie
Miejscowym Zagospodarowania Przestrzennego projektuję się budynki o zwartej bryle na planie
prostokąta, z dachami skośnymi dwuspadowymi, symetrycznymi, wysokości do 12 i do 10m, o
uproszczonej formie elewacji.
W związku z występowaniem na tym obszarze obiektów zarówno ceglanych jak i tynkowanych
elewacje budynków projektowanych malowane będą w kolorze nawiązującym do tynku naturalnego
(piaskowo-szarym) , dachy pokryte dachówką płaską w kolorze naturalnym ceglastym matowym.
Elewacje budynków oszczędne w wyrazie, z zastosowaniem ograniczonej ilości typów elementów.
Elewacja budynku A, który posiada największą długość, została rozbita za pomocą zabiegów formalnych
w taki sposób, aby powstało wrażenie iż mamy do czynienia z dwoma budynkami.
Budynki B oraz C posiadają po jednej klatce schodowej służącą do obsługi funkcji mieszkalnych,
natomiast budynek A posiada 2 klatki schodowe. Wejścia do budynków zlokalizowane są od strony
dziedzińca będącego centralną częścią założenia.
Projektowany zespół posiadać będzie 81 mieszkań.

Pozostałe projekty