Budynek mieszkalny z częścią usługową, garażem wielopoziomowym, zagospodarowaniem terenu, przy ulicy Jedności Narodowej 160 we Wrocławiu

inwestor: Deweloper INTER-ES

Powierzchnia netto budynku Pn: 6 550 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 3 300 m2
Powierzchnia części usługowej: 460 m2
Kubatura budynku: 16 500 m3
Kubatura garażu: 7 500 m3

Liczba mieszkań: 81
Liczba lokali usługowych: 3
Ilość kondygnacji nadziemnych: 7

Projekt: 2014-2015
Realizacja: 2015-2016

Budynek mieszkalny stanowiący uzupełnienie ciągu zabudowy wzdłuż ulicy Jedności Narodowej pomiędzy budynkami kamienic XIX wiecznych oraz nowym zespołem zabudowy wielorodzinnej. Architektura elewacji obiektu tworzy wrażenie że mamy do czynienia z odrębnymi obiektami co z nawiązywać ma do historycznego podziału na ciągu ulicznego na budynki kamienic. Efekt podziału elewacji na odcinki uzyskano poprzez zastosowanie materiałów elewacyjnych o różnego typu i o różnej kolorystyce, jak również poprzez zastosowanie różnych środków wyrazu architektonicznego.
W miejscu istniejącego wjazdu od strony ulicy Jedności Narodowej zaprojektowano przejazd bramowy 2 kondygnacyjny stanowiący obsługę komunikacyjną budynku projektowanego jak również budynków mieszkalnych sąsiednich oraz istniejącej stacji paliw.
Budynek posiada jedną klatkę schodową służącą do obsługi funkcji mieszkalnych oraz rozwiązanych w trzech kondygnacjach garaży. Część usługowa dostępna jest bezpośrednio od strony ulicy Jedności Narodowej i nie jest komunikacyjnie połączona zresztą obiektu.
Projektowany zespół posiadać będzie 81 mieszkań oraz 3 lokale usługowe.

Pozostałe projekty