Zespół budynków mieszkalnych z częścią usługową, garażem wielostanowiskowym oraz zagospodarowaniem terenu przy ulicy Tęczowej we Wrocławiu

inwestor: Deweloper INTER-ES

Powierzchnia netto budynku Pn: 20 900 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 11 241 m2
Powierzchnia części usługowej: 820 m2
Kubatura budynku: 53 400 m3
Kubatura garażu: 31 300 m3

Liczba mieszkań: 241
Liczba lokali usługowych: 4
Ilość kondygnacji nadziemnych: 7

Projekt: 2013-2014
Realizacja: 2015-2016

Projektuje się zespół czterech budynków mieszkalnych połączonych częścią niską mieszczącą garaże wielostanowiskowe w dwóch poziomach. Obiekty usytuowane zostały równolegle do ulicy Tęczowej i poprzecznie do planowanej w przyszłości estakady będącej przedłużeniem ulicy Szpitalnej. Takie usytuowanie budynków jest korzystne ze względów nasłonecznienia, usytuowania względem stron świata jednocześnie powoduje wydzielenie pomiędzy obiektami zielonych przestrzeni rekreacyjnych.
W skład zespołu obiektów należy również wolno stojący budynek o charakterze historycznym przeznaczony na funkcje biurowo – usługowe. Częścią osiedla będzie również przeznaczona do pozostawienia ściana istniejących obiektów poprzemysłowych. Ściana po odrestaurowaniu i odpowiednim zabezpieczeniu będzie stanowić element historyczny z którego wyrastać będzie nowa, nowoczesna w charakterze zabudowa. Rozwiązanie elewacji opiera się na zestawieniu dwóch kontrastujących ze sobą materiałach. Część historyczna, w okładzinie z klinkierowej, czerwonej cegły, posiada klasycyzujący podziały elewacji. Natomiast część nowa jest w idei minimalistyczna, pozbawioną ozdób, wykończona białym gładkim tynkiem.
Każdy z budynków posiada jedną klatkę schodową służącą do obsługi funkcji mieszkalnych oraz rozwiązanych w dwóch kondygnacjach garaży, oraz 6 kondygnacji mieszkalnych. Wyjątkiem jest budynek A, w którym na parterze znajdują się lokale usługowe z wejściami zlokalizowanymi od strony ulicy Tęczowej.
Projektowany zespół posiadać będzie 241 mieszkań, 4 lokale usługowe oraz 5 samodzielnie funkcjonujących garaży.

Pozostałe projekty