Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową przy ulicy Ptasiej 7 we Wrocławiu

inwestor: Deweloper INTER-ES

Powierzchnia netto budynku Pn: 4 150 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań: 2 676 m2
Powierzchnia części usługowej: 515 m2
Kubatura budynku:16 104 m3
Kubatura cz. podziemnej: 1 700 m3

Liczba mieszkań: 95
Liczba lokali usługowych: 7
Ilość kondygnacji nadziemnych: 6

Projekt: 2016
Realizacja: od 2017

Budynek mieszkalny stanowiący uzupełnienie ciągu zabudowy wzdłuż ulicy Ptasiej pomiędzy budynkami kamienic XIX wiecznych. Architektura elewacji obiektu tworzy wrażenie że mamy do czynienia z odrębnymi kamienicami, co nawiązywać ma do historycznego podziału ciągu ulicznego na budynki kamienic. Efekt podziału elewacji na odcinki uzyskano poprzez zastosowanie materiałów elewacyjnych różnego typu i o różnej kolorystyce, jak również poprzez zastosowanie różnych środków wyrazu architektonicznego.

W miejscu wydzielenia terenu wg MPZP, od strony ulicy Ptasiej zaprojektowano przejazd bramowy 1 kondygnacyjny stanowiący obsługę komunikacyjną budynku projektowanego jak również budynków mieszkalnych sąsiednich .

Budynek posiada jedną klatkę schodową służącą do obsługi funkcji mieszkalnych oraz kondygnacji piwnic. Część usługowa dostępna jest bezpośrednio od strony ulicy Ptasiej i nie jest komunikacyjnie połączona z resztą obiektu.

Projektowany zespół posiadać będzie 95 mieszkań oraz 7 lokali usługowych.

Pozostałe projekty