Projekt remontu i scalenia kolorystycznego elewacji Hali Stulecia we Wrocławiu
Hala Stulecia remont elewacji

Inwestor: Hala Stulecia

projekt: 2008-2009
realizacja: 2009-2010

Pozostałe projekty