Zespół Szkolno- Przedszkolny w rejonie ulic Róży Wiatrów i Wietrznej we Wrocławiu

Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

projekt konkursowy: 2008

Ideą projektu jest dążenie do wytworzenia jednorodnego założenia skupionego wokół wewnętrznego dziedzińca – forum, przy utrzymania jednak zwartości poszczególnych bloków funkcjonalnych .
Zaprojektowano od północy, od ulicy Wietrznej podstawową część szkoły z podjazdem i głównym wejściem, zgodnie z wymogami Inwestora. Od tej strony przewidziano też wjazd gospodarczy na teren szkoły i parking służbowy.
Od strony wschodniej, od przewidywanej ulicy pieszej – strefy najbezpieczniejszej, będącej w zasięgu wzroku mieszkańców ciągu budynku mieszkalnego, umieszczono część ogólną szkoły ze świetlicą i biblioteką, a także przedszkole. Jest to jak się wydaje najbezpieczniejsza strefa w otoczeniu przewidzianej do zabudowy działki.
Od strony południowej, od strony ulicy Róży Wiatrów dostępne jest dodatkowe wejście do szkoły wzdłuż dziedzińca – szkolnego forum. Jest stąd dostępna, mogąca też działać niezależnie, część sportowa. Blok sportowy dzieli teren wolny na przestrzenie o różnym sposobie użytkowania. Z jednej strony strefa reprezentacyjna, szkolnego dziedzińca, z drugiej strefa rekreacyjno-sportowa przeznaczona do zajęć gimnastycznych, aktywna i hałaśliwa, mieszcząca boiska, bieżnie i skocznie.
Istotne dla założenia jest wewnętrzne wydzielenie terenu przedszkola od szkolnego forum; jest to ściana- przegroda ażurowa z zielenią, z elementami siedzisk, która wydzielając różne strefy integruje jednocześnie i uaktywnia wewnętrzną przestrzeń.

Pozostałe projekty