Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego we Wrocławiu

inwestor: prywatny

Powierzchnia netto budynku Pn: 470 m2
Kubatura: budynku: 1 800 m3

Projekt: 2013-2014
Realizacja: 2014-2015

Pozostałe projekty