WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH CZĘSTOCHOWA

Budynek Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Ideą projektu jest dążenie do wytworzenia jednorodnego architektonicznie zespołu skupionego wokół wewnętrznego dziedzińca – forum, przy jednoczesnej kontynuacji w układzie przestrzennym podstawowych kierunków założenia całego kampusu. Forum otaczają zespoły budynku o zróżnicowanej funkcji - od południa od ulicy cześć reprezentacyjna Wydziału z dziekanatem, aula i biblioteka, od zachodu

główna cześć dydaktyczna z salami wykładowymi i ćwiczeniowymi , od północy cześć gastronomiczna oraz pozostała cześć dydaktyczna. Forum w przyszłości będzie fragmentem wspólnej przestrzeni dla budynku projektowanego i obiektu planowanego do realizacji w III etapie inwestycji.

Projektuje się zespół budynku nauk społecznych jako jednorodne pod względem struktury i użytych materiałów założenie, składające się z wydzielonych bloków pomieszczeń, zgodnie z programem.

W strukturze budynku zaakcentowano wejście na forum za pomocą perforowanej bryły podkreślonej odmiennym materiałem, mieszczącej sale auli wraz z pomieszczeniami biblioteki.

Inwestor: 
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Projekt:
2009

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH CZĘSTOCHOWA

Budynek Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Ideą projektu jest dążenie do wytworzenia jednorodnego architektonicznie zespołu skupionego wokół wewnętrznego dziedzińca – forum, przy jednoczesnej kontynuacji w układzie przestrzennym podstawowych kierunków założenia całego kampusu. Forum otaczają zespoły budynku o zróżnicowanej funkcji - od południa od ulicy cześć reprezentacyjna Wydziału z dziekanatem, aula i biblioteka, od zachodu

główna cześć dydaktyczna z salami wykładowymi i ćwiczeniowymi , od północy cześć gastronomiczna oraz pozostała cześć dydaktyczna. Forum w przyszłości będzie fragmentem wspólnej przestrzeni dla budynku projektowanego i obiektu planowanego do realizacji w III etapie inwestycji.

Projektuje się zespół budynku nauk społecznych jako jednorodne pod względem struktury i użytych materiałów założenie, składające się z wydzielonych bloków pomieszczeń, zgodnie z programem.

W strukturze budynku zaakcentowano wejście na forum za pomocą perforowanej bryły podkreślonej odmiennym materiałem, mieszczącej sale auli wraz z pomieszczeniami biblioteki.

Projekt:
2009