DOM HANDLOWY FRANKY

Przebudowa i rozbudowa domu handlowego Rolnik w Ząbkowicach Śląskich

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa budynku handlowo-usługowego „Rolnik” w Ząbkowicach. Jest to obiekt wybudowany w roku 1972 o rzucie prostokątnym zlokalizowany w pobliżu Rynku Miejskiego. Wejście główne znajduję się od strony ulicy Kościuszki. Główny korpus budynku, poprzez łącznik przylega dwukondygnacyjną częścią wejściową do kamienicy sąsiedniej, uzupełniając ciąg zabudowy.

Założeniem projektowym była przebudowa i rozbudowa części wejściowej, z możliwym dostosowaniem do obowiązującej linii zabudowy oraz przebudowa pozostałej części obiektu z dostosowaniem do aktualnych standardów oraz wymogów dla tego rodzaju obiektów.

Elewacja głównego korpusu budynku zachowała generalnie swój wyraz architektoniczny lecz ze względu na jej zły stan techniczny wymagała kompleksowej renowacji, w tym odkażenia,  docieplenia oraz wymiany materiałów pokryciowych. Zaprojektowano również wymianę stolarki okiennej na nową, wymianę okładziny ceramicznej przyziemia, przebudowę elewacji od strony ulicy Strażackiej. Nowa, przebudowana część wejściowa z ewakuacyjną klatką schodową na ścianie oficynowej budynku istniejącego, zadaszonymi schodami na parter, przeszkloną windą dla klientów, ograniczona będzie biegnącą po obrysie obowiązującej linii zabudowy belką portyku, tworząc wyraźnie określoną strefę wejściową domu handlowego.

Istniejąca strefa dostawcza obiektu zostanie utrzymana. Poprzedzona będzie bramą portykową zlokalizowaną w linii obowiązującej zabudowy od ulicy Strażackiej. Pochylnia dostawcza zostanie poszerzona, poszerzona zostanie również rampa komunikacyjna mająca w przybudowanym obiekcie pełnić funkcję wyjścia ewakuacyjnego.

Inwestor: 
Inter-es Inwestycje sp. z o.o.
Powierzchnia użytkowa: 
2 847
 m2
Kubatura:
11 848
Projekt:
2014 – 2016
Realizacja
2015 – 2016

DOM HANDLOWY FRANKY

Przebudowa i rozbudowa domu handlowego Rolnik w Ząbkowicach Śląskich

Przedmiotem inwestycji była przebudowa i rozbudowa budynku handlowo-usługowego „Rolnik” w Ząbkowicach. Jest to obiekt wybudowany w roku 1972 o rzucie prostokątnym zlokalizowany w pobliżu Rynku Miejskiego. Wejście główne znajduję się od strony ulicy Kościuszki. Główny korpus budynku, poprzez łącznik przylega dwukondygnacyjną częścią wejściową do kamienicy sąsiedniej, uzupełniając ciąg zabudowy.

Założeniem projektowym była przebudowa i rozbudowa części wejściowej, z możliwym dostosowaniem do obowiązującej linii zabudowy oraz przebudowa pozostałej części obiektu z dostosowaniem do aktualnych standardów oraz wymogów dla tego rodzaju obiektów.

Elewacja głównego korpusu budynku zachowała generalnie swój wyraz architektoniczny lecz ze względu na jej zły stan techniczny wymagała kompleksowej renowacji, w tym odkażenia,  docieplenia oraz wymiany materiałów pokryciowych. Zaprojektowano również wymianę stolarki okiennej na nową, wymianę okładziny ceramicznej przyziemia, przebudowę elewacji od strony ulicy Strażackiej. Nowa, przebudowana część wejściowa z ewakuacyjną klatką schodową na ścianie oficynowej budynku istniejącego, zadaszonymi schodami na parter, przeszkloną windą dla klientów, ograniczona będzie biegnącą po obrysie obowiązującej linii zabudowy belką portyku, tworząc wyraźnie określoną strefę wejściową domu handlowego.

Istniejąca strefa dostawcza obiektu zostanie utrzymana. Poprzedzona będzie bramą portykową zlokalizowaną w linii obowiązującej zabudowy od ulicy Strażackiej. Pochylnia dostawcza zostanie poszerzona, poszerzona zostanie również rampa komunikacyjna mająca w przybudowanym obiekcie pełnić funkcję wyjścia ewakuacyjnego.

Powierzchnia użytkowa: 
2 847
 m2
Kubatura:
11 848
Projekt:
2014 – 2016
Realizacja
2015 – 2016