DZIEDZINIEC ZAMKOWY SULŁKOWSKICH

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej zadaszenia dziedzińca zamkowego Muzeum w Bielsku-Białej

Proponuje się, utrzymując w maksymalnym zakresie charakter i wartość historyczna dziedzińca Zamku Sułkowskich, wykonać przekręcie za pomocą przeszklonej lekkiej struktury opartej na zbiegających się i przenikających dźwigarach. Inspiracji dla formy przykrycia widzieliśmy wiele, od sklepień gwiaździstych wielkich sal zamkowych, tworzących sztuczny nieboskłon, po wiązanie gorsetu sukni dam dworu. Dla formy elementu nośnego, żebra o łagodnym łuku i zmiennej wysokości, inspiracja było smukłe i lekkie skrzydło samolotu czy szybowca.

Projekt:
2010-2011

DZIEDZINIEC ZAMKOWY SULŁKOWSKICH

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej zadaszenia dziedzińca zamkowego Muzeum w Bielsku-Białej

Proponuje się, utrzymując w maksymalnym zakresie charakter i wartość historyczna dziedzińca Zamku Sułkowskich, wykonać przekręcie za pomocą przeszklonej lekkiej struktury opartej na zbiegających się i przenikających dźwigarach. Inspiracji dla formy przykrycia widzieliśmy wiele, od sklepień gwiaździstych wielkich sal zamkowych, tworzących sztuczny nieboskłon, po wiązanie gorsetu sukni dam dworu. Dla formy elementu nośnego, żebra o łagodnym łuku i zmiennej wysokości, inspiracja było smukłe i lekkie skrzydło samolotu czy szybowca.

Projekt:
2010-2011