GLINIANKI EUROKAMPING

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna dla obiektu Eurokamping zlokalizowanego na terenie kąpieliska glinianki przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest koncepcja zagospodarowania terenu Kąpieliska Glinianki we Wrocławiu przy ulicy Kosmonautów, polegająca na modernizacji istniejącego zespołu kąpieliska i budowie obiektów towarzyszących dla Eurokempingu,  stanowiącego ośrodek wypoczynkowy, rekreacyjno-zabawowy  i sportowy, bazę noclegową oraz umożliwiający organizowanie konferencji i spotkań.

Zakłada się pozostawienie istniejących zbiorników wodnych jako charakterystycznego i atrakcyjnego elementu terenów rekreacyjnych.  Teren wokół zbiorników zagospodarowuje się szeregiem funkcji rekreacyjnych, takiej jak gospoda, hotel, zespół handlowo-usługowy, budynek administracyjny, kemping i obiekt konferencyjny.  Projektuje się też kąpielisko otwarte wydzielone ze stawu niecką z uzdatnianą wodą.

Jako główną funkcję dla istniejących zbiorników wodnych przewidziano użytkowanie sprzętu pływającego, w postaci łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych i mini żaglówek.

Projekt nie przewiduje zasadniczych zmian w ukształtowaniu terenu.

Nawierzchnia trawiasta wymaga rekultywacji i uzupełnienia.

Inwestor: 
Miasto i Gmina Wrocław
Powierzchnia użytkowa: 
17 083
 m2
Projekt:
2010

GLINIANKI EUROKAMPING

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna dla obiektu Eurokamping zlokalizowanego na terenie kąpieliska glinianki przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest koncepcja zagospodarowania terenu Kąpieliska Glinianki we Wrocławiu przy ulicy Kosmonautów, polegająca na modernizacji istniejącego zespołu kąpieliska i budowie obiektów towarzyszących dla Eurokempingu,  stanowiącego ośrodek wypoczynkowy, rekreacyjno-zabawowy  i sportowy, bazę noclegową oraz umożliwiający organizowanie konferencji i spotkań.

Zakłada się pozostawienie istniejących zbiorników wodnych jako charakterystycznego i atrakcyjnego elementu terenów rekreacyjnych.  Teren wokół zbiorników zagospodarowuje się szeregiem funkcji rekreacyjnych, takiej jak gospoda, hotel, zespół handlowo-usługowy, budynek administracyjny, kemping i obiekt konferencyjny.  Projektuje się też kąpielisko otwarte wydzielone ze stawu niecką z uzdatnianą wodą.

Jako główną funkcję dla istniejących zbiorników wodnych przewidziano użytkowanie sprzętu pływającego, w postaci łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych i mini żaglówek.

Projekt nie przewiduje zasadniczych zmian w ukształtowaniu terenu.

Nawierzchnia trawiasta wymaga rekultywacji i uzupełnienia.

Powierzchnia użytkowa: 
17 083
 m2
Projekt:
2010