NABRZEŻE ODRY / BULWARY

Przebudowa nabrzeży rzeki Odry na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego do ujścia Starej Odry, we Wrocławiu, w ramach Modernizacji Bulwarów Odry Śródmiejskiej,

Praca została określona jako zadanie do zrealizowania w systemie „zaprojektuj i zbuduj”,  wykonana była na zlecenie inwestora - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i realizowana przez konsorcjum Pol-Aqua Dragados - Odra Boulevards.

Charakterystyczne prace w ramach całego zamierzenia to:

- wykonanie regulacji i wzmocnienia linii brzegowej poprzez zabicie ścianki szczelnej zwieńczonej żelbetowym oczepem, na długości przebudowywanych skarp i części murów a także planowanej w dalszej kolejności przebudowy nabrzeża Bulwaru Dunikowskiego,

- renowacja pochodzących z początku XX wieku murów oporowych w okładzinie z ciosów granitowych i budowa nowych, w tym schodów, parapetów, odwodnień, wykonanie nowych balustrad metalowych i renowacja przylegających nawierzchni chodników,

- przebudowy skarp w okładzinie z kostki granitowej, w tym schodów, parapetów, odwodnień, nowych balustrad oraz związanych z tym przebudów nawierzchni,

- przebudowa ściany pochodzącego z XVI wieku Bastionu Ceglarskiego, z odtworzeniem wzoru historycznej okładziny z klinkieru i piaskowca,

- renowacja ściany ceglanej pochodzącego z XVI wieku Bastionu Piaskowego, w okładzinie z cegły klinkierowej z elementami późniejszych przebudów z ciosów granitowych,

- renowacja, a w części i odbudowa ściany oporowej, pochodzącego z XIX wieku nabrzeża ogrodów kościelnych Ostrowia Tumskiego, w okładzinie klinkierowej z odtworzeniem ażurowego ceglanego ogrodzenia na zwieńczeniu muru, a także przebudowa ciągu spacerowego i zieleni na terenie Papieskiego Wydziału Teologicznego,

- renowacja i odbudowa pochodzących z końca XIX-tego wieku murów arkadowych nabrzeża za Mostem Sikorskiego, z odtworzeniem części arkad i realizacją metalowego ogrodzenia,

- wykonanie nowych umocnień nabrzeży w formie żelbetowych ścian oporowych, z zastosowaniem prefabrykatów z okładziną ceramiczną, w tym zwieńczenie i oczep u ich podstawy,

- zrealizowanie w murach oporowych przebudowywanych nabrzeży gniazd dla jaskółek, a w kamiennych narzutach ochronnych schronisk dla ryb oraz innych elementów małej architektury.

Inwestor: 
Miasto Wrocław
Powierzchnia użytkowa: 
6 200 mb
 m2
Projekt:
2013 – 2015
Realizacja
2013 – 2015

NABRZEŻE ODRY / BULWARY

Przebudowa nabrzeży rzeki Odry na odcinku od Mostu Grunwaldzkiego do ujścia Starej Odry, we Wrocławiu, w ramach Modernizacji Bulwarów Odry Śródmiejskiej,

Praca została określona jako zadanie do zrealizowania w systemie „zaprojektuj i zbuduj”,  wykonana była na zlecenie inwestora - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i realizowana przez konsorcjum Pol-Aqua Dragados - Odra Boulevards.

Charakterystyczne prace w ramach całego zamierzenia to:

- wykonanie regulacji i wzmocnienia linii brzegowej poprzez zabicie ścianki szczelnej zwieńczonej żelbetowym oczepem, na długości przebudowywanych skarp i części murów a także planowanej w dalszej kolejności przebudowy nabrzeża Bulwaru Dunikowskiego,

- renowacja pochodzących z początku XX wieku murów oporowych w okładzinie z ciosów granitowych i budowa nowych, w tym schodów, parapetów, odwodnień, wykonanie nowych balustrad metalowych i renowacja przylegających nawierzchni chodników,

- przebudowy skarp w okładzinie z kostki granitowej, w tym schodów, parapetów, odwodnień, nowych balustrad oraz związanych z tym przebudów nawierzchni,

- przebudowa ściany pochodzącego z XVI wieku Bastionu Ceglarskiego, z odtworzeniem wzoru historycznej okładziny z klinkieru i piaskowca,

- renowacja ściany ceglanej pochodzącego z XVI wieku Bastionu Piaskowego, w okładzinie z cegły klinkierowej z elementami późniejszych przebudów z ciosów granitowych,

- renowacja, a w części i odbudowa ściany oporowej, pochodzącego z XIX wieku nabrzeża ogrodów kościelnych Ostrowia Tumskiego, w okładzinie klinkierowej z odtworzeniem ażurowego ceglanego ogrodzenia na zwieńczeniu muru, a także przebudowa ciągu spacerowego i zieleni na terenie Papieskiego Wydziału Teologicznego,

- renowacja i odbudowa pochodzących z końca XIX-tego wieku murów arkadowych nabrzeża za Mostem Sikorskiego, z odtworzeniem części arkad i realizacją metalowego ogrodzenia,

- wykonanie nowych umocnień nabrzeży w formie żelbetowych ścian oporowych, z zastosowaniem prefabrykatów z okładziną ceramiczną, w tym zwieńczenie i oczep u ich podstawy,

- zrealizowanie w murach oporowych przebudowywanych nabrzeży gniazd dla jaskółek, a w kamiennych narzutach ochronnych schronisk dla ryb oraz innych elementów małej architektury.

Powierzchnia użytkowa: 
6 200 mb
 m2
Projekt:
2013 – 2015
Realizacja
2013 – 2015