BEZPIECZNA

Budynek usługowo-mieszkalny, wielorodzinny z garażem podziemnym, przy ulicy Bezpiecznej we Wrocławiu

Projektuje się zespół budynków urbanistycznie zamykający istniejący kwartał zabudowy o formie połowy heksagonu umiejscowiony wzdłuż ulicy Bezpiecznej. Zespół budynków posiada układ tarasowy z grupą stropodachów zielonych opadających w stronę części południowo wschodniej . Ten rozrzeźbiony układ bryłowy to jest wynikiem zabiegów mających na celu zachowanie prawidłowego nasłonecznienia mieszkań budynków istniejących znajdujących się w sąsiedztwie od strony południowo-wschodniej. Powstała bryła zespołu budynków o zróżnicowanej ilości kondygnacji: w części wschodniej zespół budynków posiada 6 kondygnacji, w zachodniej jest najwyższy ma 7 kondygnacji, natomiast najniższy jest w części  środkowej i posiada tylko 4 kondygnacje. Właściwie wszystkie powierzchnie tarasów części mieszkalnej budynków są powierzchniami zielonymi (biologicznie czynnymi) poza niewielkimi fragmentami nawierzchni utwardzonej przy wyjściach z mieszkań. Na parterze zespołu budynków znajdują się lokale usługowe z wejściami dostępnymi od strony ulicy Bezpiecznej.

Elewacja obiektu od strony ulicy Bezpiecznej posiada mozaikową kompozycje co w założeniu było uzupełnieniem zastosowanego rozrzeźbienia bryłowego. Zastosowane kwadraty okien w charakterystycznych częściach obiektu m.in. na narożniku zachodnim nawiązują do typowych dla zabudowy sąsiedniej przeszkleń kwadratowych lub zbliżonych do kwadratu. Od strony południowowschodniej perforacja elewacji obiektu nabiera uspokojonego charakteru wprowadzając harmonię do jego tarasowej dość skomplikowanej kompozycji bryłowej.

Inwestor: 
DEWELOPER INTER-ES
Powierzchnia użytkowa: 
8 220
 m2
Kubatura:
31 600
Ilość mieszkań:
74
Ilość lokali usługowych:
6
Kondygnacje naziemne:
7
Projekt:
2013
Realizacja
2014-2016

BEZPIECZNA

Budynek usługowo-mieszkalny, wielorodzinny z garażem podziemnym, przy ulicy Bezpiecznej we Wrocławiu

Projektuje się zespół budynków urbanistycznie zamykający istniejący kwartał zabudowy o formie połowy heksagonu umiejscowiony wzdłuż ulicy Bezpiecznej. Zespół budynków posiada układ tarasowy z grupą stropodachów zielonych opadających w stronę części południowo wschodniej . Ten rozrzeźbiony układ bryłowy to jest wynikiem zabiegów mających na celu zachowanie prawidłowego nasłonecznienia mieszkań budynków istniejących znajdujących się w sąsiedztwie od strony południowo-wschodniej. Powstała bryła zespołu budynków o zróżnicowanej ilości kondygnacji: w części wschodniej zespół budynków posiada 6 kondygnacji, w zachodniej jest najwyższy ma 7 kondygnacji, natomiast najniższy jest w części  środkowej i posiada tylko 4 kondygnacje. Właściwie wszystkie powierzchnie tarasów części mieszkalnej budynków są powierzchniami zielonymi (biologicznie czynnymi) poza niewielkimi fragmentami nawierzchni utwardzonej przy wyjściach z mieszkań. Na parterze zespołu budynków znajdują się lokale usługowe z wejściami dostępnymi od strony ulicy Bezpiecznej.

Elewacja obiektu od strony ulicy Bezpiecznej posiada mozaikową kompozycje co w założeniu było uzupełnieniem zastosowanego rozrzeźbienia bryłowego. Zastosowane kwadraty okien w charakterystycznych częściach obiektu m.in. na narożniku zachodnim nawiązują do typowych dla zabudowy sąsiedniej przeszkleń kwadratowych lub zbliżonych do kwadratu. Od strony południowowschodniej perforacja elewacji obiektu nabiera uspokojonego charakteru wprowadzając harmonię do jego tarasowej dość skomplikowanej kompozycji bryłowej.

Powierzchnia użytkowa: 
8 220
 m2
Kubatura:
31 600
Ilość mieszkań:
74
Ilość lokali usługowych:
6
Kondygnacje naziemne:
7
Projekt:
2013
Realizacja
2014-2016