OSIEDLE DOBRZYKOWICE

Zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ulicy Stawowej w Dobrzykowicach

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiący nawiązanie poprzez układ urbanistyczny, skalę oraz formę zabudowy do istniejącego niegdyś na tym obszarze zespołu zabudowy folwarcznej. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanym dla obszaru inwestycji Planie Miejscowym projektuje się budynki o zwartej bryle na planie prostokąta, z dachami skośnymi dwuspadowymi, symetrycznymi, oraz uproszczonej formie elewacji.

W związku z występowaniem na  tym obszarze obiektów zarówno ceglanych jak i tynkowanych elewacje budynków malowane w kolorze nawiązującym do tynku naturalnego (piaskowo-szarym) , dachy pokryte dachówką płaską w kolorze naturalnym ceglastym matowym.

Elewacje budynków oszczędne w wyrazie, z zastosowaniem ograniczonej ilości typów elementów. Elewacja budynku w głębi zespołu, który posiada największą długość, została rozbita za pomocą zabiegów formalnych w taki sposób, aby powstało wrażenie iż mamy do czynienia  z dwoma budynkami.

Budynki krótsze posiadają po jednej klatce schodowej służącą do obsługi funkcji mieszkalnych, natomiast budynek dłuższy posiada 2 klatki schodowe. Wejścia do budynków zlokalizowane są od strony dziedzińca będącego centralną częścią założenia.

Inwestor: 
DEWELOPER INTER-ES
Powierzchnia użytkowa: 
4 150
 m2
Kubatura:
15 414
Ilość mieszkań:
81
Ilość lokali usługowych:
4
Kondygnacje naziemne:
3
Projekt:
2017-2018
Realizacja
2018-2019

OSIEDLE DOBRZYKOWICE

Zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ulicy Stawowej w Dobrzykowicach

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiący nawiązanie poprzez układ urbanistyczny, skalę oraz formę zabudowy do istniejącego niegdyś na tym obszarze zespołu zabudowy folwarcznej. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanym dla obszaru inwestycji Planie Miejscowym projektuje się budynki o zwartej bryle na planie prostokąta, z dachami skośnymi dwuspadowymi, symetrycznymi, oraz uproszczonej formie elewacji.

W związku z występowaniem na  tym obszarze obiektów zarówno ceglanych jak i tynkowanych elewacje budynków malowane w kolorze nawiązującym do tynku naturalnego (piaskowo-szarym) , dachy pokryte dachówką płaską w kolorze naturalnym ceglastym matowym.

Elewacje budynków oszczędne w wyrazie, z zastosowaniem ograniczonej ilości typów elementów. Elewacja budynku w głębi zespołu, który posiada największą długość, została rozbita za pomocą zabiegów formalnych w taki sposób, aby powstało wrażenie iż mamy do czynienia  z dwoma budynkami.

Budynki krótsze posiadają po jednej klatce schodowej służącą do obsługi funkcji mieszkalnych, natomiast budynek dłuższy posiada 2 klatki schodowe. Wejścia do budynków zlokalizowane są od strony dziedzińca będącego centralną częścią założenia.

Powierzchnia użytkowa: 
4 150
 m2
Kubatura:
15 414
Ilość mieszkań:
81
Ilość lokali usługowych:
4
Kondygnacje naziemne:
3
Projekt:
2017-2018
Realizacja
2018-2019