JEDNOŚCI NARODOWEJ

Budynek usługowo-mieszkalny, wielorodzinny z garażem podziemnym, przy ulicy Jedności Narodowej 160 we Wrocławiu

Budynek mieszkalny stanowiący uzupełnienie ciągu zabudowy wzdłuż ulicy Jedności Narodowej pomiędzy budynkami kamienic  XIX wiecznych oraz nowym zespołem zabudowy wielorodzinnej. Architektura elewacji obiektu tworzy wrażenie że mamy do czynienia z odrębnymi obiektami co z nawiązywać ma do historycznego podziału na ciągu ulicznego na budynki kamienic. Efekt podziału elewacji na odcinki uzyskano poprzez zastosowanie materiałów elewacyjnych o różnego typu i o różnej kolorystyce, jak również poprzez zastosowanie różnych środków wyrazu architektonicznego. W miejscu istniejącego wjazdu od strony ulicy Jedności Narodowej zaprojektowano przejazd bramowy 2 kondygnacyjny stanowiący obsługę komunikacyjną budynku projektowanego jak również budynków mieszkalnych sąsiednich oraz istniejącej stacji paliw. Budynek posiada jedną klatkę schodową służącą do obsługi funkcji mieszkalnych oraz rozwiązanych w trzech kondygnacjach garaży. Część usługowa dostępna jest bezpośrednio od strony ulicy Jedności Narodowej i nie jest komunikacyjnie połączona zresztą obiektu. Projektowany zespół posiadać będzie 81 mieszkań oraz 3 lokale usługowe.

Inwestor: 
DEWELOPER INTER-ES
Powierzchnia użytkowa: 
6 550
 m2
Kubatura:
16 500
Ilość mieszkań:
81
Ilość lokali usługowych:
4
Kondygnacje naziemne:
7
Projekt:
2014-2015
Realizacja
2015-2016

JEDNOŚCI NARODOWEJ

Budynek usługowo-mieszkalny, wielorodzinny z garażem podziemnym, przy ulicy Jedności Narodowej 160 we Wrocławiu

Budynek mieszkalny stanowiący uzupełnienie ciągu zabudowy wzdłuż ulicy Jedności Narodowej pomiędzy budynkami kamienic  XIX wiecznych oraz nowym zespołem zabudowy wielorodzinnej. Architektura elewacji obiektu tworzy wrażenie że mamy do czynienia z odrębnymi obiektami co z nawiązywać ma do historycznego podziału na ciągu ulicznego na budynki kamienic. Efekt podziału elewacji na odcinki uzyskano poprzez zastosowanie materiałów elewacyjnych o różnego typu i o różnej kolorystyce, jak również poprzez zastosowanie różnych środków wyrazu architektonicznego. W miejscu istniejącego wjazdu od strony ulicy Jedności Narodowej zaprojektowano przejazd bramowy 2 kondygnacyjny stanowiący obsługę komunikacyjną budynku projektowanego jak również budynków mieszkalnych sąsiednich oraz istniejącej stacji paliw. Budynek posiada jedną klatkę schodową służącą do obsługi funkcji mieszkalnych oraz rozwiązanych w trzech kondygnacjach garaży. Część usługowa dostępna jest bezpośrednio od strony ulicy Jedności Narodowej i nie jest komunikacyjnie połączona zresztą obiektu. Projektowany zespół posiadać będzie 81 mieszkań oraz 3 lokale usługowe.

Powierzchnia użytkowa: 
6 550
 m2
Kubatura:
16 500
Ilość mieszkań:
81
Ilość lokali usługowych:
4
Kondygnacje naziemne:
7
Projekt:
2014-2015
Realizacja
2015-2016