PLAC WOLNOŚCI I RYNEK ZDUŃSKI W KUTNIE

Projekt urbanistyczno-architektoniczny

Celem projektu było otworzenie i zintegrowanie Placu Wolności oraz Rynku Zduńskiego aby stanowił jedną wspólną całość. Przy tworzeniu koncepcji zostały wzięte pod uwagę takie potrzeby użytkowników jak: stworzenie miejsca dającego możliwość odpoczynku, relaksu, spędzania wolnego czasu, obecność zieleni korzystnie wpływającej na odbiór przestrzeni,  a także na samopoczucie użytkowników. Uwzględnione zostały także potrzeby “miasta” czyli – tworzenie tożsamości miejsca jakim jest centrum Kutna, organizacja wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych tj.: koncerty, parady, święto róży, sylwester itp.

Założeniem projektu było pogodzenie potrzebnej funkcji parkingu miejskiego z funkcją placu. Ukryto więc parking pod ziemią w kubaturze obiektu  na dachu którego stworzono wielofunkcyjną przestrzeń spotkań. Powstała w ten sposób tektoniczna forma urozmaicająca krajobraz. Oba poziomy Rynku połączone są komunikacyjnie szerokimi schodami oraz systemem pochylni. Zaproponowano też różnorodne miejsca rekreacji w otoczeniu zieleni i wody,  przyciągające mieszkańców.

Inwestor: 
Miasto Kutno
Powierzchnia użytkowa: 
14 298
 m2
Projekt:
2012

PLAC WOLNOŚCI I RYNEK ZDUŃSKI W KUTNIE

Projekt urbanistyczno-architektoniczny

Celem projektu było otworzenie i zintegrowanie Placu Wolności oraz Rynku Zduńskiego aby stanowił jedną wspólną całość. Przy tworzeniu koncepcji zostały wzięte pod uwagę takie potrzeby użytkowników jak: stworzenie miejsca dającego możliwość odpoczynku, relaksu, spędzania wolnego czasu, obecność zieleni korzystnie wpływającej na odbiór przestrzeni,  a także na samopoczucie użytkowników. Uwzględnione zostały także potrzeby “miasta” czyli – tworzenie tożsamości miejsca jakim jest centrum Kutna, organizacja wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych tj.: koncerty, parady, święto róży, sylwester itp.

Założeniem projektu było pogodzenie potrzebnej funkcji parkingu miejskiego z funkcją placu. Ukryto więc parking pod ziemią w kubaturze obiektu  na dachu którego stworzono wielofunkcyjną przestrzeń spotkań. Powstała w ten sposób tektoniczna forma urozmaicająca krajobraz. Oba poziomy Rynku połączone są komunikacyjnie szerokimi schodami oraz systemem pochylni. Zaproponowano też różnorodne miejsca rekreacji w otoczeniu zieleni i wody,  przyciągające mieszkańców.

Powierzchnia użytkowa: 
14 298
 m2
Projekt:
2012