PTASIA 7

Budynek mieszkalno-usługowy przy ulicy Ptasiej we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z częścią usługową zlokalizowaną w parterze. Budynek stanowi uzupełnienie ciągu zabudowy wzdłuż ulicy Ptasiej pomiędzy budynkami kamienic XIX wiecznych. Architektura elewacji obiektu tworzy wrażenie że mamy do czynienia z odrębnymi kamienicami, co  nawiązywać ma do historycznego podziału ciągu ulicznego na budynki kamienic. Efekt podziału elewacji na odcinki uzyskano poprzez zastosowanie materiałów elewacyjnych o różnego typu i o różnej kolorystyce, jak również poprzez zastosowanie różnych środków wyrazu architektonicznego. Od strony ulicy Ptasiej zaprojektowano przejazd bramowy stanowiący obsługę komunikacyjną budynku projektowanego jak również budynków mieszkalnych sąsiednich.

Budynek posiada jedną klatkę schodową służącą do obsługi funkcji mieszkalnych oraz kondygnacji piwnic. Część usługowa dostępna jest bezpośrednio od strony ulicy Ptasiej i nie jest komunikacyjnie połączona zresztą obiektu. Projektowany zespół posiadać będzie 95 mieszkań oraz 7 lokali usługowych z grupy usług podstawowych w kategorii handel detaliczny mało powierzchniowy.

Inwestor: 
DEWELOPER INTER-ES
Powierzchnia użytkowa: 
3 920
 m2
Kubatura:
15 350
Ilość mieszkań:
86
Ilość lokali usługowych:
10
Kondygnacje naziemne:
6
Projekt:
2017-2018
Realizacja
od 2020

PTASIA 7

Budynek mieszkalno-usługowy przy ulicy Ptasiej we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z częścią usługową zlokalizowaną w parterze. Budynek stanowi uzupełnienie ciągu zabudowy wzdłuż ulicy Ptasiej pomiędzy budynkami kamienic XIX wiecznych. Architektura elewacji obiektu tworzy wrażenie że mamy do czynienia z odrębnymi kamienicami, co  nawiązywać ma do historycznego podziału ciągu ulicznego na budynki kamienic. Efekt podziału elewacji na odcinki uzyskano poprzez zastosowanie materiałów elewacyjnych o różnego typu i o różnej kolorystyce, jak również poprzez zastosowanie różnych środków wyrazu architektonicznego. Od strony ulicy Ptasiej zaprojektowano przejazd bramowy stanowiący obsługę komunikacyjną budynku projektowanego jak również budynków mieszkalnych sąsiednich.

Budynek posiada jedną klatkę schodową służącą do obsługi funkcji mieszkalnych oraz kondygnacji piwnic. Część usługowa dostępna jest bezpośrednio od strony ulicy Ptasiej i nie jest komunikacyjnie połączona zresztą obiektu. Projektowany zespół posiadać będzie 95 mieszkań oraz 7 lokali usługowych z grupy usług podstawowych w kategorii handel detaliczny mało powierzchniowy.

Powierzchnia użytkowa: 
3 920
 m2
Kubatura:
15 350
Ilość mieszkań:
86
Ilość lokali usługowych:
10
Kondygnacje naziemne:
6
Projekt:
2017-2018
Realizacja
od 2020