RAKÓW REWITALIZACJA

Gmina Raków

Projektowane korekty w układzie architektoniczno-przestrzennym Rakowa mają na celu, bez zbytniej ingerencji,  poprawę wizerunku miejscowości, uporządkowanie i przywrócenie charakteru  „miasteczka polskiego“.

Proponujemy scalenie i ujednolicenie stylistyczne placów, Starego i Nowego Rynku , usunięcie obiektów dysharmonijnych i stylowe uzupełnienie ciągów zabudowy z dbałością o kolorystykę opartą na barwach naturalnych lokalnych kamieni i subtelny detal. Wyznaczenie i odtworzenie osi widokowych i nakierowanie na ważne punkty historyczne i komunikacyjne.

Płytę w formie niecki, będącą centrum integracji mieszkańców na Starym Rynku, zaprojektowano, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu. Materiały tworzące kompozycję płyty i małą architekturę placu, naturalna kostka granitowa, bazaltowa, kamień lokalny oraz drewno, sąsiadują z uporządkowaną i nawiązującą skalą do otoczenia zielenią.

Inwestor: 
Gmina Raków
Projekt:
2009-11-20

RAKÓW REWITALIZACJA

Gmina Raków

Projektowane korekty w układzie architektoniczno-przestrzennym Rakowa mają na celu, bez zbytniej ingerencji,  poprawę wizerunku miejscowości, uporządkowanie i przywrócenie charakteru  „miasteczka polskiego“.

Proponujemy scalenie i ujednolicenie stylistyczne placów, Starego i Nowego Rynku , usunięcie obiektów dysharmonijnych i stylowe uzupełnienie ciągów zabudowy z dbałością o kolorystykę opartą na barwach naturalnych lokalnych kamieni i subtelny detal. Wyznaczenie i odtworzenie osi widokowych i nakierowanie na ważne punkty historyczne i komunikacyjne.

Płytę w formie niecki, będącą centrum integracji mieszkańców na Starym Rynku, zaprojektowano, wykorzystując naturalną rzeźbę terenu. Materiały tworzące kompozycję płyty i małą architekturę placu, naturalna kostka granitowa, bazaltowa, kamień lokalny oraz drewno, sąsiadują z uporządkowaną i nawiązującą skalą do otoczenia zielenią.

Projekt:
2009-11-20