RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA

Renowacja fosy miejskiej miasta Byczyna.

Fosa miejska i otaczające ja tereny zabytkowych murów obronnych zlokalizowane są w centrum historycznym miasta Byczyny.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany dotyczący renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna – renowacji fosy miejskiej.

Zakres opracowania obejmuje tereny położone w północno- wschodniej części pasa obwarowań i obejmuje odcinek fosy miejskiej wraz z przylegającym do niej ciągiem spacerowym oraz otaczająca zielenią od murów obronnych do krawędzi chodnika przy ulicy Błonie.

Inwestor: 
Gmina Byczyna

RENOWACJA ZABYTKOWEGO OBWAROWANIA MIASTA BYCZYNA

Renowacja fosy miejskiej miasta Byczyna.

Fosa miejska i otaczające ja tereny zabytkowych murów obronnych zlokalizowane są w centrum historycznym miasta Byczyny.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany dotyczący renowacji zabytkowego obwarowania miasta Byczyna – renowacji fosy miejskiej.

Zakres opracowania obejmuje tereny położone w północno- wschodniej części pasa obwarowań i obejmuje odcinek fosy miejskiej wraz z przylegającym do niej ciągiem spacerowym oraz otaczająca zielenią od murów obronnych do krawędzi chodnika przy ulicy Błonie.