RYNEK W BRZEGU

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury

Zakłada się przywrócenie przestrzeni rynku w Brzegu charakteru reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej, eliminując z jego obszaru komunikację kołową  i wprowadzając tam elementy przestrzenne uzupełnione o strefy rekreacji. Pozostawia się i uzupełnia charakterystyczne dla rynku w Brzegu szpalery drzew wzdłuż wszystkich jego pierzei.

Zgodnie z założeniami konkursu przestrzeń przed ratuszem, kształtuje się jako przestrzeń reprezentacyjną, z wyróżniającym akcentem fontanny.

Po drugiej stronie tworzy się strefę rekreacyjną w postaci łagodnego obniżenia posadzki, uzupełnionego o przestrzenne elementy rekreacyjne. Dodatkowe strefy rekreacyjne składające się z siedzisk drewnianych, zieleni średniowysokiej i niskiej znajdują się wzdłuż pierzei północnych i południowych rynku. Plac zachodni rynku o reprezentacyjnych charakterze, zamknięty ścianą nowej projektowanej zabudowy od stronu zachodniej.

Inwestor: 
Miasto Brzeg

RYNEK W BRZEGU

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania rynku miejskiego w Brzegu wraz z zielenią i elementami małej architektury

Zakłada się przywrócenie przestrzeni rynku w Brzegu charakteru reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej, eliminując z jego obszaru komunikację kołową  i wprowadzając tam elementy przestrzenne uzupełnione o strefy rekreacji. Pozostawia się i uzupełnia charakterystyczne dla rynku w Brzegu szpalery drzew wzdłuż wszystkich jego pierzei.

Zgodnie z założeniami konkursu przestrzeń przed ratuszem, kształtuje się jako przestrzeń reprezentacyjną, z wyróżniającym akcentem fontanny.

Po drugiej stronie tworzy się strefę rekreacyjną w postaci łagodnego obniżenia posadzki, uzupełnionego o przestrzenne elementy rekreacyjne. Dodatkowe strefy rekreacyjne składające się z siedzisk drewnianych, zieleni średniowysokiej i niskiej znajdują się wzdłuż pierzei północnych i południowych rynku. Plac zachodni rynku o reprezentacyjnych charakterze, zamknięty ścianą nowej projektowanej zabudowy od stronu zachodniej.