TEATR NOWY

Konkurs dla nowej siedziby Teatru Nowego w Warszawie

Ideą projektu jest stworzenie jednorodnego, wyrazistego przestrzennie obiektu, intencyjnie utrzymanego  w tradycji warszawskiej postindustrialnej architektury XX wieku.

W rozwiązaniu funkcjonalnym wewnętrznym i zewnętrznym zakłada się  natomiast użycie wszystkich współcześnie stosowanych form gry aktorskiej i prezentacji.   Stąd różne przestrzenie przewidziane na te cele - od zamkniętych, wyizolowanych od warunków zewnętrznych, światła, hałasu,  pozwalających na budowanie wnętrz o dowolnej wielkości, stopniu oświetlenia i nagłośnienia, poprzez wnętrza o górnym i bocznym przeszkleniu  z możliwością dowolnego regulowania kontaktu z przestrzenią zewnętrzną, do przestrzeni półotwartej dziedzińca. Tak, aby założona idea teatru otwartego była w pełni widoczna

Inwestor: 
Teatr Nowy
Projekt:
2009

TEATR NOWY

Konkurs dla nowej siedziby Teatru Nowego w Warszawie

Ideą projektu jest stworzenie jednorodnego, wyrazistego przestrzennie obiektu, intencyjnie utrzymanego  w tradycji warszawskiej postindustrialnej architektury XX wieku.

W rozwiązaniu funkcjonalnym wewnętrznym i zewnętrznym zakłada się  natomiast użycie wszystkich współcześnie stosowanych form gry aktorskiej i prezentacji.   Stąd różne przestrzenie przewidziane na te cele - od zamkniętych, wyizolowanych od warunków zewnętrznych, światła, hałasu,  pozwalających na budowanie wnętrz o dowolnej wielkości, stopniu oświetlenia i nagłośnienia, poprzez wnętrza o górnym i bocznym przeszkleniu  z możliwością dowolnego regulowania kontaktu z przestrzenią zewnętrzną, do przestrzeni półotwartej dziedzińca. Tak, aby założona idea teatru otwartego była w pełni widoczna

Projekt:
2009