WĘGRÓW REWITALIZACJA

Zagospodarowanie przestrzenne strefy centralnej Węgrowa z rozwiązaniem szczegółowym zagospodarowania Rynku Mariackiego, łącznie z ul. Narutowicza i placem przed „Domem Lipki”

Proponowane zmiany zagospodarowania przestrzennego centrum Węgrowa mają za zadanie poprawę wizerunku miasta poprzez kompleksowy proces rewaloryzacji, w tym wyeksponowanie i ochronę obiektów wartościowych, usunięcie, przebudowę lub zasłonięcie obiektów dysharmonijnych, ujednolicenie i zagęszczenie zabudowy oraz uczytelnienie układu urbanistycznego. Rynek i plac przed „ Domem Lipki” zostały potraktowane, jako spójna całość, co zostało podkreślone jednolitym rysunkiem posadzki. Znaczna część płyty obu placów została całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. W części zachodniej placu zlokalizowano główny element przestrzenny – fontannę – na skrzyżowaniu osi Bazyliki Mniejszej i nowego Ratusza Miejskiego. Jest to element organizujący życie placu.

Inwestor: 
Miasto Wegrów
Powierzchnia użytkowa: 
38 000
 m2
Projekt:
2008 – 2010
Realizacja
2010 – 2020

WĘGRÓW REWITALIZACJA

Zagospodarowanie przestrzenne strefy centralnej Węgrowa z rozwiązaniem szczegółowym zagospodarowania Rynku Mariackiego, łącznie z ul. Narutowicza i placem przed „Domem Lipki”

Proponowane zmiany zagospodarowania przestrzennego centrum Węgrowa mają za zadanie poprawę wizerunku miasta poprzez kompleksowy proces rewaloryzacji, w tym wyeksponowanie i ochronę obiektów wartościowych, usunięcie, przebudowę lub zasłonięcie obiektów dysharmonijnych, ujednolicenie i zagęszczenie zabudowy oraz uczytelnienie układu urbanistycznego. Rynek i plac przed „ Domem Lipki” zostały potraktowane, jako spójna całość, co zostało podkreślone jednolitym rysunkiem posadzki. Znaczna część płyty obu placów została całkowicie wyłączona z ruchu kołowego. W części zachodniej placu zlokalizowano główny element przestrzenny – fontannę – na skrzyżowaniu osi Bazyliki Mniejszej i nowego Ratusza Miejskiego. Jest to element organizujący życie placu.

Powierzchnia użytkowa: 
38 000
 m2
Projekt:
2008 – 2010
Realizacja
2010 – 2020