WIATA PRZYSTANKOWA / ROWEROWA W PILAWIE

Budowa wiaty przystanku autobusowego z parkingiem rowerowym na planowanym parkingu „Parkuj i jedź” (Koncepcja funkcjonalno-użytkowa)

Podstawowym założeniem koncepcyjnym było stworzenie obiektu o ciekawej niekonwencjonalnej formie. Obiektu funkcjonalnego i nowoczesnego.

Wszystkie elementy funkcjonalne obiektu zostały zlokalizowane pod wspólnym zadaszeniem. Zadaszenie ze względu na swoją rzeźbiarską geometryczną formę stanowi główny element przewodni kompozycji przestrzennej. Pozostałe elementy o zdecydowanie bardziej powściągliwych formach stanowią spójne dopełnienie całości.

Funkcję podstawową obiektu stanowi peron dla podróżnych wraz z elementami takimi jak automatyczna kasa biletowa, tablice świetlne informacyjne, siedziska dla oczekujących. Pod zadaszeniem znajdują się również wydzielony parking dla rowerów oraz toalety systemowe.

Inwestor: 
Gmina i Miasto Pilawa
Powierzchnia użytkowa: 
225
 m2
Projekt:
2019
Realizacja
2020

WIATA PRZYSTANKOWA / ROWEROWA W PILAWIE

Budowa wiaty przystanku autobusowego z parkingiem rowerowym na planowanym parkingu „Parkuj i jedź” (Koncepcja funkcjonalno-użytkowa)

Podstawowym założeniem koncepcyjnym było stworzenie obiektu o ciekawej niekonwencjonalnej formie. Obiektu funkcjonalnego i nowoczesnego.

Wszystkie elementy funkcjonalne obiektu zostały zlokalizowane pod wspólnym zadaszeniem. Zadaszenie ze względu na swoją rzeźbiarską geometryczną formę stanowi główny element przewodni kompozycji przestrzennej. Pozostałe elementy o zdecydowanie bardziej powściągliwych formach stanowią spójne dopełnienie całości.

Funkcję podstawową obiektu stanowi peron dla podróżnych wraz z elementami takimi jak automatyczna kasa biletowa, tablice świetlne informacyjne, siedziska dla oczekujących. Pod zadaszeniem znajdują się również wydzielony parking dla rowerów oraz toalety systemowe.

Powierzchnia użytkowa: 
225
 m2
Projekt:
2019
Realizacja
2020