WROCŁAW BULWAR DUNIKOWSKIEGO

Opracowanie koncepcji rewitalizacji bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu

Bulwar Xawerego Dunikowskiego jest jedną z najważniejszych publicznych przestrzeni Wrocławia.

Koncepcja rewitalizacji ma za zadanie poprawę jego wizerunku poprzez zapewnienie pełnej dostępności dla mieszkańców,  stworzenie przyjaznej przestrzeni dla wrocławian jak i dla ruchu turystycznego, utworzenie zejść do rzeki Odry – bliski kontakt z wodą , utworzenie przystani dla obiektów pływających turystyczno-wycieczkowych różnego typu jak i jednostek mniejszych indywidualnych , zapewnienie ciągu pieszego wzdłuż rzeki –ważne również ze względu na ruch turystyczny, wytworzenie placu – przestrzeni dla „spotkań ze sztuką”, uporządkowanie oświetlenia, ujednolicenie posadzki.

Inwestor: 
Miasto Wrocław
Projekt:
2008

WROCŁAW BULWAR DUNIKOWSKIEGO

Opracowanie koncepcji rewitalizacji bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu

Bulwar Xawerego Dunikowskiego jest jedną z najważniejszych publicznych przestrzeni Wrocławia.

Koncepcja rewitalizacji ma za zadanie poprawę jego wizerunku poprzez zapewnienie pełnej dostępności dla mieszkańców,  stworzenie przyjaznej przestrzeni dla wrocławian jak i dla ruchu turystycznego, utworzenie zejść do rzeki Odry – bliski kontakt z wodą , utworzenie przystani dla obiektów pływających turystyczno-wycieczkowych różnego typu jak i jednostek mniejszych indywidualnych , zapewnienie ciągu pieszego wzdłuż rzeki –ważne również ze względu na ruch turystyczny, wytworzenie placu – przestrzeni dla „spotkań ze sztuką”, uporządkowanie oświetlenia, ujednolicenie posadzki.

Projekt:
2008